Aktiviti dan Program PPKI

Aktiviti menghasilkan rekacipta dari bahan buangan oleh murid PPKI yang merupakan sebahagian dari PAJSR