Program ini akan diadakan pada 06 Oktober 2015 dengan kumpulan sasarannya adalah Murid Tahun 6 …

Program usahasama dengan SK Sri Indah ini merupakan salah satu Program Selepas UPSR 2015 …